1. Forside /
  2. Personvern og cookies

Personvern og cookies

Personvern

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan virksomheten samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder. Vi er behandlingsansvarlig av dine personopplysninger. Personopplysninger er frivillig å oppgi. Vi verner om din personlige integritet, og vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på hvordan vi behandler opplysninger om deg, hvorfor vi gjør det og hvilke rettigheter du har på grunnlag av behandlingen. En personopplysning er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan identifisere deg.

Hvilke opplysninger vi behandler om deg og hvorfor. De berettigede interessene består i at vi trenger å behandle opplysningene dine slik at vi gjennom deg kan opprettholde kontakt med den du representerer. Vi behandler imidlertid ikke opplysningene dine hvis det ved en interesseavveining viser seg at interessene og de grunnleggende rettighetene og frihetene dine veier tyngre. Vi behandler kontaktinformasjonen din, for eksempel navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer, og visse opplysninger om din person, for eksempel hvilken stilling du har hos arbeids­giveren din. Hvis du gir samtykke til det, kan vi komme til å behandle ytterligere opplysninger om deg. I så fall innhenter vi alltid skriftlig godkjenning fra deg før behandlingen startes.

Hvordan og fra hvem vi samler inn opplysninger om deg

Noen av opplysningene oppgir du direkte til oss. Det skjer for eksempel når du snakker med oss på telefon eller når du sender oss brev, e-post eller oppgir opplysninger på et nettskjema. Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål: Bruk av e-postadresse til utsending av nyhetsbrev og annet materiell via våre nettsider og andre dedikerte kanaler. Informasjon om møter, arrangementer, innhenting av statistikker etc.

Hvis du retter henvendelser til oss via epost gjennom våre nettsider, vil relevante opplysninger som navn og e-postadresse kunne bli lagret.

Ved besøk på vår nettside registreres din IP-adresse. Slik informasjon knyttes ikke direkte til deg som bruker, og benyttes til statistikk som: Hvor mange besøker nettstedet, besøks varighet, hvilken nettleser besøk kommer fra, søkeord som benyttes, hvor besøkene kommer fra. Vi kan også hente opplysninger om deg fra andre. Når vi har fått opplysninger om deg fra andre, informerer vi deg om hvilke opplysninger vi har mottatt, hvem som oppgav dem og hvorfor vi har samlet dem inn. Mottakere som får del i opplysninger om deg når det er nødvendig for å følge gjeldende lover eller pålegg fra myndighetene.

Lagring

Vi lagrer opplysningene dine i ulike perioder avhengig av hva de skal brukes til. Vi lagrer for eksempel opplysninger knyttet til avtaler så lenge det kan være behov for å vise hva innholdet i avtalen er og riktige opplysninger om deg så lenge det er relevant for avtalen.. Lengden til lagrings perioden påvirkes også av krav i lovgivningen, for eksempel når det gjelder oppbevaringsplikt i regnskapsloven.

Din rett til å tilbakekalle et samtykke

Hvis vi behandler opplysningene dine basert på at du har gitt samtykke, har du alltid rett til å tilbakekalle samtykket når du ønsker det.

Dine rettigheter

  • kreve å få vite hvordan opplysningene dine behandles
  • få et utdrag av hvilke opplysninger som behandles om deg
  • få feilaktige opplysninger rettet eller slettet i visse tilfeller
  • kreve at behandlingen vår av opplysninger om deg begrenses
  • komme med innvending mot vår håndtering av opplysninger om deg
  • kreve at visse opplysninger som du selv har oppgitt til oss, sendes til deg

Klage

Hvis du mener at vi har begått feil når vi har behandlet opplysninger om deg, kan du framføre klage.

Kontaktinformasjon

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personell i virksomheten som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger. Ingen informasjon selges eller på annen måte vil bli utlevert til tredjeparter uten samtykke.

Ansvarlig for personopplysninger: Thomas Køster E-post: post@sognen.no

Tilsynsmyndighet

Datatilsynet,
Postboks 8177,
0034 Oslo
Telefon 22396900
E-post: postkasse@datatilsynet.no

Flere opplysninger i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR)

Hensikt

Er å regulere rettigheter og plikter etter General Data Protection Regulation, heretter kalt «GDPR» eller «forordningen». Avtalen skal sikre at personopplysninger om de registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

Innholdet regulerer databehandlers bruk av personopplysninger herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse.

Formål

Ivareta den behandlings ansvarliges mulighet for kundebehandling, prosjektregnskap, lovpålagte regnskapsplikt samt foreta lønnskjøring og utbetaling av lønn og andre ytelser samt sikre skattetrekk og innrapportering av relevante opplysninger i henhold til oppdragsavtalen.

Plikter

Bedriften skal være med å sikre at kravene i artikkel 32 til 36 om informasjonssikkerhet og avvikshåndtering ivaretas. De som ønsker det skal få tilgang til sin lagrede dokumentasjon. Kunden og ansatte har med mindre annet er avtale eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til dette formål. Databehandler plikter å gi nødvendig bistand til dette. Bedriften har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vi får tilgang. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør. Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Derfor gjør vi det vi kan for å sikre at disse ikke kommer på avveie. Vi har implementert nødvendige fysiske, tekniske og administrative tiltak for å ivareta din personvern sikkerhet. Bedriften er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og at de personopplysninger vi behandler ikke misbrukes eller kommer på avveie.

Deling, rett til sletting, varighet

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet. Vi sletter dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for og vi ikke lenger trenger de for å overholde en lovpålagt forpliktelse. Lagringen gjelder så lenge databehandler behandler personopplysninger i tråd med kundeforholdet. Ved brudd på avtale eller personopplysningsloven kan kunde pålegge databehandler å stoppe den videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig virkning (lovpålagt forpliktelse). Det er viktig at den informasjonen vi har om deg er korrekt. Du har rett til å få dine personopplysninger korrigert dersom de er feil eller unøyaktig.

Vi vil kunne dele dine personopplysninger med våre databehandlere som arbeider som underleverandører for oss. Når vi gjør dette forsikrer vi oss om at dine personopplysninger ikke blir brukt til annet formål enn å levere den tjenesten som er avtalt med oss. I enkelte tilfeller er bedriften pålagt å utlevere personopplysninger i henhold til norsk lovgivning. Dette kan for eksempel være ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter. Utover dette deler vi kun dine personopplysninger med andre parter dersom du har gitt ditt samtykke til dette.

Vi behandler følgende personopplysninger

Kontaktinformasjon slik som navn, adresse og telefon. Kundekontakt opplysninger og informasjon om kjøp. Ansatte opplysninger som fødselsnummer, kontonummer, stillings opplysninger og vilkår, skattetrekks opplysninger, fraværs opplysninger, naturalytelser, timelister. Kjøps historikk prosjektbasert. Eventuelle andre personopplysninger som du har samtykket til at vi kan behandle. Bedriften er lovpålagt og lagre prosjekter i opptil 10 år.

Sikkerhet

Bedriften skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter forordningen, jf. særlig forordningens artikkel 32 om informasjonssikkerhet. Databehandler skal dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på behandlingsansvarliges forespørsel. Avviksmelding etter forordningens artikler 33 og 34 skal skje ved at bedriften melder avviket til behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig/daglig leder har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet og de berørte registrerte.

https://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskapsel

Cookies

Vi opplyser om benyttelse av Cookies på våre nettsider. Dette er lagring fra nettleser fra PC eller mobile enheter.

Vi innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke opplysninger om barn under 15 år.

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/2000-04-14-31.

Vi kan benytte informasjonskapsler/cookies for å tilpasse og optimalisere websiden, for å bedre brukeropplevelsen og for å opprettholde funksjonalitet. Ved å bruke websiden godtar du vår bruk av cookies. Vi behandler opplysninger om deg slik at vi skal kunne tilgodese berettigede interesser hos den du representerer. Hensikten med å samle data på våre nettsider er for at vi skal kunne gi våre besøkende og kunder mest mulig tilpasset markedskommunikasjon, basert på de besøkendes interesse i hva vi leverer og vår kompetanse.

Informasjonskapsler er små informasjons filer som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal fungere best mulig. Ved å benytte våre nettsider gjennom å hente informasjon eller benytte deg av våre tjenester, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at enkelte tjenester på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Informasjonskapselfunksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» e.l. Om du slår av dette, kan du likevel bruke sognen.no, men enkelte funksjoner vil ikke fungere optimalt.

Hvordan kan du samtykke til eller motsette deg at informasjonskapsler eller andre sporingsteknologier plasseres på enheten din?

Nettleserinnstillinger: Du kan autorisere, avvise eller deaktivere informasjonskapsler ved å endre nettleserinnstillingene dine. Hver nettleser er konfigurert forskjellig. Du bør følge instruksjonene gitt av utgiveren av nettleseren din. Hvis du bruker forskjellige enheter, må du passe på at du konfigurerer innstillingene for den tilsvarende nettleseren i henhold til preferansene dine.

Innlogging for sosiale medier: Personvernserklæringene for sosiale nettverk skal la deg utøve dine valg angående informasjonskapsler, vanligvis ved å konfigurere dine brukerkontoinnstillinger på hvert slikt nettverk.

Innstillinger for mobilenhet: Mobilenheten din kan gi innstillinger som lar deg uttrykke valget om å ikke ha informasjon om bruken din av mobile annonser som brukes til interessebaserte reklameformål. På din iOS-enhet kalles dette «Begrens annonsesporing», og på Android-enheten slår du av «Personlig tilpasning av annonser» eller «Interessebaserte annonser».

For å finne ut mer om informasjonskapsler

Du kan få mer informasjon om hvordan du kan se hvilke informasjonskapsler som er blitt satt og hvordan du kan håndtere dem ved å besøke https://www.allaboutcookies.org og https://www.ghostery.com.

Solid fagkompetanse - lokal forankring