1. Forside /
  2. Prosjekter /
  3. Fjellstrandveien 54

Fjellstrandveien 54

En beskrivelse

Fjellstrandveien 54 en bygning fra tidlig forrige århundre! Er betydelig oppgradert, tilbakeført og utvidet.

Dette er det største rehabiliterings og restaurerings prosjektet i nyere tid på nesodden.

Vi har hatt muskler og kompetanse til å gjennomføre dette med betydelig innsats av utførende håndverks grupper.
Informasjon for interesserte gis ved forespørsel.

Solid fagkompetanse - lokal forankring