Tilbygg

Tilbakemelding fra kunde

Kundens navn: Camilla og Pål Espen Jensen
Dato: 2022

Søgnen AS har gjennomført byggeprosjekt utbygging av underetasje, samt diverse terrasser og utomhusarbeider. Prosjektet er utført til avtalt tid og med en særdeles høy kvalitet. De har utvist god prosjektstyring med sans for detaljer og koordinering av mange fag og håndverkere. Det er høy terskel for å diskutere forbedringer og løsninger underveis, og Søgnen opptrer åpent og ærlig om tekniske og økonomiske konsekvenser. Vi bestilte «royce rolls», og det fikk vi! Veldig fornøyd!

Solid fagkompetanse - lokal forankring