1. Forside /
  2. Bistand

Bistand

Det er ikke alltid slik at gode råd er dyre. De gode rådene gjør prosjektene rimeligere. På et tidlig tidspunkt i prosessen kan vi gi et overslag over de kostnadene. Ønsker du bistand med vår kompetanse for å få til et best mulig prosjekt?

Rådgivning, tekniske tilstandsrapporter på eneboliger ved ønske om kjøp av bolig. Dette anbefales utført før en handler bolig.

Rådgivning av tekniske løsninger og utforminger ved rehabilitering og restaurering i over 25 år.

Med begrepet «multi-disiplin» leverandør menes faglig kompetanse innen byggfagmed vekt på gode tekniske løsninger og prosjektledelse

 PROFF PLANLEGGING

Solid fagkompetanse - lokal forankring