1. Forside /
 2. Nybygg

Nybygg

OPPFØRING AV BOLIG!

Å oppføre ny bolig kan by på en rekke utfordringer. Vi vet hvilke og hvordan du smidigst kommer deg til målet.
 • Vi er en nisje bedrift som kan en skala hus i formatet enebolig/fritidsbolig. Massivtre eller stenderverk - ditt valg.
 • Vi vil gjerne være med fra begynnelsen av et prosjekt; slik at vi i fellesskap kan skape kvalitative og kostnadseffektive løsninger.
 • Vi har eget tegnekontor samt samarbeider med arkitekter, vi prosjekterer, byggesøker og styrer hele prosjekter nøkkelferdig.
 • Vi ønsker å ha meninger om fokus på: God planlegging, gode løsninger, estetikk i bygg og god byggeskikk.
 • Alle faggrupper i produksjon innehar kompetanse for utførelse og kontroll av oppgavene.
 • Det er utarbeidet eget styringssystem for kvalitetssikring av bygget med Byggforsk referanser.
 • Vi bestreber å holde en god dialog til oppdragsgiver, noe vi mener er et viktig redskap i verktøykassa.
 • Vi har kresne kunder, og det fordrer at vi vet hva som skal til for å skape tillit og riktig resultat.
 • Vi har levert boliger i samarbeid med en rekke arkitekter.
 • For at du skal føle deg trygg i dine valg gir vi deg til enhver tid fritt innsyn i alle kalkulerte oppgaver. De leveres komplett inkl. rigg og drifts oppgaver, innhold for prosjekt ansvar, material lister, spesifikasjoner fra leverandører, oppbygninger og fordelinger av materialvalg.
 • All vår hus produksjon følger gjeldene lover, standarder og leveres med korrekt kontrakt. Reviderte byggeforskrifter integreres i vårt internkontrollsystemet fortløpende samt intern kontroll for HMS/SHA/SJA.

Velkommen til vår kunnskap!

Å bygge hus er ofte mer krevende enn man tror, og vi tror du skjønner hvorfor. Derfor er det viktig å ha en samarbeidspartner som tar godt vare på deg gjennom hele prosjektet. Vi starter med befaring av tomten din, og slipper deg ikke før huset er ferdig. Etterpå følger vi deg selvsagt opp gjennom ettårs befaringen, og som sikkerhetsnett har du dessuten hele 10 års reklamasjonsfrist.

Tomte-befaring og første møte: Vi sjekker tomten opp mot situasjonskart og gjeldende bestemmelser, for å best mulig kunne anbefale og gi råd om type bolig og plassering av boligen på tomten. I første møte starter vi med å fortelle deg hva som kreves i en byggeprosess og hva du må forvente i forhold til kostnader og budsjett. Deretter fokuserer vi på valg av hus og tilpasninger som kan skreddersys etter dine behov. Kanskje har du egne tegninger, eller egne ideer? Vi kan også inngå en tegne-avtale slik at du er med og påvirker huset helt fra start.

Tilbud: Når vi er enige om leveranse omfang, utformer vi et tilbud basert på avtale, og hvor beskrivelser av leveransene er med.

Kontrakt: Når tilbudet er akseptert, inngår vi riktig kontrakt som sikrer en trygg og forutsigbar byggeperiode, og som gir deg oversikt over tidsforbruk og kostnader i prosjektet.

Byggesøknad: Vår byggesaksbehandler håndterer prosessen mot kommunen og sørger for at all dokumentasjon blir sendt inn i henhold til kommunens krav.

Prosjektering: Når saken er bygge-godkjent i kommunen, starter vi å prosjektere huset etter gjeldende krav og regler.

Start-møte: Før byggestart gjennomgår byggeleder detaljer og tidsplan med dere.

Byggeprosessen: Vi bygger huset ditt i henhold til avtalt prosjektplan med fremdrift og budsjett. Eventuelle justeringer i prosessen håndteres i samarbeid mellom deg og oss. Våre byggeleder samordner og koordinerer hele byggeprosessen.

Ferdigstillelse: Vi gjennomfører en befaring med deg for å sørge for at siste finish er gjennomført før huset er innflytningsklart.

Overlevering: En siste felles befaring med overlevering av nøkkel til lykkelige nye eiere.

Ettårs befaring: Bygget gjennomgås med kritisk blikk, og evt. utbedringer avtales.

Eksempelprosjekter

Eksempelbilde av prosjekt Fjordveien 70
Nybygg
Fjordveien 70
Eksempelbilde av prosjekt Fjordvangveien 104
Nybygg
Fjordvangveien 104
Eksempelbilde av prosjekt Haugastølen 51
Nybygg
Haugastølen 51
Solid fagkompetanse - lokal forankring