1. Forside /
  2. Restaurering

Restaurering

Vår kompetanse innen restaurering tilfredsstiller nødvendige krav for å kunne jobbe på fredete og bevaringsverdige bygninger.

Restaurering og rehabilitering flyter gjerne litt i hverandre. Restaurering er tilbakeføring til opprinnelig eller tilnærmet stil. Vi kjenner hvilke restriksjoner og bestemmelser som gjelder for bygninger som er fredet og har verneverdi/kultur verdi.
Rehabilitering er oppgradering til dagens krav i forhold til komfort og funksjonalitet. For bygninger som har verneverdi, men ikke er fredet, står man noe friere i forhold til tiltak og et ønske om å oppgradere en bygning til en funksjonell og komfortabel bolig. Les mer under fane oppgradering.

Eier du et slikt bygg kan være du trygg på at det vi gjør er riktig, og kan også avklare utførelse med antikvariske myndigheter. Vi har også material kunnskap og kjenner til hvor vi får tak i de riktige produktene. Dette gjelder innenfor alle typer trematerialer, men også mur og kalk, takstein og skifer, gips og stukkatur, maling, kitt og glass, samt kobber og zink.
Stikkord: Utskifting reparasjon etter sopp og råteskader, utbedring vegger og tak, vinduer og dører, innvendige gulv, tre-paneler, himlinger etc.

Det er viktig å kjenne til bygnings historien og ulike konstruksjoner for å gjøre de riktige valgene. Vi bidrar i denne prosessen og kan gi råd om valg og konsekvenser.
Vi vurderer også søknad om tilskudd, beskrivelse, forslag til tiltak og pris beregning.

Vedlikehold er nødvendig og viktig!

RESTAURERING pga. manglende vedlikehold koster betydelig mer!

Eksempelprosjekter

Eksempelbilde av prosjekt Fjellstrandveien 54
Restaurering
Fjellstrandveien 54
Eksempelbilde av prosjekt Gamle Mossevei 40
Restaurering
Gamle Mossevei 40
Solid fagkompetanse - lokal forankring